Scientific Activities

Hội thảo hàng năm 2019 (VIASM Annual Meeting 2019)

Time: From 08:00 - 17:00, 17/08/2019 - 18/08/2019

Venue: Hội trường C2, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán. Tầng 7 Thư viện Tạ Quang Bửu, ĐHBK Hà Nội, số 1 Đại Cồ Việt, Hà Nội..