Conference on Algebraic Topology in Tuan Chau

Thời gian: 09:00:04/11/2017 đến 17:00:13/11/2017

Địa điểm: Tuần Châu, Quảng Ninh

Ban tổ chức: Nguyễn Hữu Dư (Viện NCCCT); Lionel Schwartz (ĐH Paris 13, Pháp); Nguyễn Hữu Việt Hưng (Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội); Lê Minh Hà (Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội)

Ngôn ngữ sử dụng tại Hội thảo: Tiếng Anh