Winter School on Post-quantum Cryptography: Lattice Cryptography

Thời gian: 09:00:25/12/2018 đến 12:00:29/12/2018

Địa điểm: Tầng 7, Thư viện Tạ Quang Bửu, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Số 1, Đại Cồ Việt, Hà Nội/

Ban tổ chức: Lê Minh Hà (VIASM); Dương Hoàng Dũng (University of Wollongong, Australia)

Cơ quan tổ chức và tài trợ: VIASM 

Báo cáo mời: Prof. Phong Q. Nguyen. (Inria and CNRS/JFLI/Univ. of Tokyo

Đăng ký tham dự: VIASM cordially invites all interested colleagues, Master & PhD students to participate the school. There will be no conference fee. For online registration, please go to: http://viasm.edu.vn/hdkh/crypto2018?userkey=dang-ky-tham-du

Hạn đăng ký: December 10, 2018

Ngôn ngữ chính trong workshop:  English 

Lịch dự kiến: 

The lectures will start from 9:00 to 12:00 including 30 minutes break in between.