Hội thảo Tối ưu và Tính toán Khoa học lần thứ 15

Thời gian: 08:00:20/04/2017 đến 17:30:22/04/2017

Địa điểm: Ba Vì, Việt Nam

Ban tổ chức: Phan Thành An (Trưởng ban), Cung Thế Anh, Phạm Kỳ Anh, Phạm Ngọc Anh, Nguyễn Hữu Dư, Nguyễn Hữu Điển, Nguyễn Định, Trương Xuân Đức Hà, Trần Văn Hoài, Nguyễn Quang Huy, Trần Đình Kế, Bùi Trọng Kiên, Vũ Hoàng Linh, Nguyễn Đức Mạnh (Thư ký), Lê Dũng Mưu, Huỳnh Văn Ngãi, Đặng Thị Oanh, Hoàng Xuân Phú, Huỳnh Thế Phùng, Tạ Duy Phượng, Nguyễn Năng Tâm, Nguyễn Xuân Tấn, Lê Quang Thủy, Nguyễn Thị Thu Thủy, Phan Nhật Tĩnh, Lê Hồng Trang, Hà Huy Vui, Phan Quốc Khánh.

Báo cáo mời: Lâm Quốc Anh: Nghiên cứu các tính chất định tính của nghiệm của bài toán cân bằng và các vấn đề liên quan; Hoàng Nam Dũng: Đường bay vàng Hà Nội - TPHCM dưới con mắt tối ưu hoá; Đinh Nho Hào: Cơ sở toán học của học máy

Các cơ quan đồng tổ chức: Viện Toán học, Viện Nghiên cứu Cao cấp về Toán

Xem thông tin chi tiết tại: http://hpsc.iwr.uni-heidelberg.de/OptiSciCom17

Thời hạn cuối cùng nhận đăng ký tham dự và tóm tắt báo cáo: 20/3/2017
Địa chỉ liên lạc: Ban Tổ chức Hội thảo TƯTTKH, Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.
Điện thoại di động: 0934936850, 0983537027
E-mail: optiscicom@math.ac.vn