Workshop on Stochastic Dynamical Systems

Thời gian: 09:00:10/07/2017 đến 17:00:15/07/2017

Địa điểm: Tuần Châu, Quảng Ninh

Ban tổ chức: Nguyễn Hữu Dư (Viện NCCCT); Marc Peigne (ĐH Fr. Rabelais Tours, France); Jean-Stéphane Dhersin (ĐH Paris 13, France); Lê Thị Lan Anh (Viện NCCCT), Trần Thị Bích Diệp (Viện NCCCT); Nguyễn Ngọc Tuấn (Viện NCCCT).

Tóm tắt:

There will be two mini-course in probability theory, one by S. Brofferio (Paris 11) and the other one by M. Peigné (Tours, France and VIASM) on « Random dynamical systems » (the description of the courses is joint to the present invitation); The participants will be invited to give a talk to present their  research activities and interest.

J.S. Dhersin, responsible of the LIA, will be present and at the disposal of the participants to help them set up projects of cooperation and interactions between France and Vietnam.

Ngôn ngữ sử dụng tại Hội thảo: Tiếng Anh 

Đăng kí tham dự: Để đăng ký online, xin vui lòng click vào đuờng link sau:  http://viasm.edu.vn/hdkh/sds2017?userkey=dang-ky-tham-du

Thời hạn đăng kí: Trước ngày 25 tháng 6 năm 2017.

Tài trợ: Viện NCCCT sẽ xem xét tài trợ tiền lưu trú và một phần tiền đi lại trong Việt Nam cho một số ít nhà khoa học trẻ, tiến sĩ hoặc nghiên cứu sinh không ở Hà Nội tới dự Hội thảo.

Để được xét tài trợ, khi đăng kí xin vui lòng điền Đơn xin tài trợ và gửi tới Viện theo địa chỉ e-mail: ltlanh@viasm.edu.vn trước ngày 5 tháng 6 năm 2017.

This conference is supported by

- Ambassade de France, Ha Noi

- Laboratoire International Associé CNRS Formath Vietnam,

- Fédération Denis Poisson, Orléans-Tours, France

- VIASM.