Seminar: "Asymptotic behavior of solutions to evolution equations and applications to certain fluid flows"

Thời gian: 15:00 đến 16:30 ngày 06/12/2019, 14:00 đến 15:30 ngày 13/12/2019, 14:00 đến 15:30 ngày 20/12/2019, 14:00 đến 15:30 ngày 27/12/2019, 14:00 đến 15:30 ngày 03/01/2020, 14:00 đến 15:30 ngày 10/01/2020, 14:00 đến 15:30 ngày 17/01/2020, 14:00 đến 15:30 ngày 07/02/2020, 14:00 đến 15:30 ngày 14/02/2020,

Địa điểm: VIASM

Thời gian

Báo cáo viên

Tên báo cáo (dự kiến)

15:00, 6/12/2019

Bùi Xuân Diệu

Almost periodic solutions of periodic second order linear evolution equations

13/12/2019

Nguyễn Thị Loan

Nghiệm tuần hoàn của một lớp phương trình vi phân trung tính

20/12/2019

Lê Thế Sắc

 

27/12/2019

Trần Thị Kim Oanh

Nghiệm tuần hoàn của phương trình Oldroyd-B

3/1/2020

Vũ Thị Mai

TBA

10/1/2020

Nguyễn Thị Vân

On asymptotically almost periodic solutions of incompressible Navier-Stokes equations on Einstein manifold.

17/1/2020

Trịnh Xuân Yến

Đa tạp ổn định bất biến của phương trình tiến hóa có trễ

7/2/2020

Bùi Xuân-Quang

Exact finite-dimensional feedback control of parabolic equations via inertial manifold theory

14/2/2020

Hà Phi

Some recent results on exponential dichotomy of singular dynamical systems