News

Mini-workshop “Harmonic Analysis and Several Complex Variables”

The mini-workshop “Harmonic Analysis and Several Complex Variables” took place at VIASM on June 13, 2016. It was organized by VIASM, Pham Hoang Hiep (Institute of Mathematics - VAST) and Tran Vu Khanh (University of Wollongong, Australia) who was working at the institute.

>> Details

Workshop "Random walks on graphs and some related problems"

On June 9th, 2016, the workshop "Random walks on graphs and some related problems" has begun in Tuan Chau, Ha Long, Quang Ninh.

>> Details

Sir Andrew J. Wiles receives the Abel Prize

The Norwegian Academy of Science and Letters has decided to award the Abel Prize for 2016 to Sir Andrew J. Wiles (62), University of Oxford, “for his stunning proof of Fermat’s Last Theorem by way of the modularity conjecture for semistable elliptic curves, opening a new era in number theory.” The President of the Norwegian Academy of Science and Letters, Ole M. Sejersted, announced the winner of the 2016 Abel Prize at the Academy in Oslo today, 15 March. Andrew J. Wiles will receive the Abel Prize from H.R.H. Crown Prince Haakon at an award ceremony in Oslo on 24 May.

>> Details

DAAD Spring School on Combinatorial Stochastic Processes

DAAD Spring School on Combinatorial Stochastic Processes has opened on March 7, 2016 at VIASM. The topic of our spring school is “Combinatorial stochastic processes and its applications”. This field studies random permutations and partitions of a large population, and the reverse process, the merging of smaller units into progressively larger communities, called coalescent.

>> Details

Khóa học ngắn hạn về “Hôn nhân bền vững”

Ngày 15-16/01/2016, tại Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán, GS Vũ Hà Văn (ĐH Yale, Mỹ) đã giới thiệu hai bài giảng về những lý thuyết phát triển xung quanh chủ đề “hôn nhân bền vững”, bao gồm việc chứng minh sự tồn tại (duy nhất theo nghĩa Gale-Shapley) của trạng thái bền vững, những ưu điểm và hạn chế của thuật toán Gale-Shapley trong ứng dụng thực tế với dữ liệu ngẫu nhiên, bài giảng cũng xét tới trường hợp các cô gái có thể “hợp tác” để đưa tới một trạng thái bền vững “tốt hơn” cho họ.

>> Details