Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ IX

Thời gian: 08:00:14/08/2018 đến 17:00:18/08/2018

Địa điểm: Trường Đại học Thông tin Liên lạc, TP. Nha Trang, Việt Nam

Mục đích: Đại hội Toán học Việt Nam là hoạt động khoa học lớn nhất của cộng đồng toán học Việt Nam; là sự kiện quan trọng của Hội Toán học Việt Nam với quy mô toàn quốc diễn ra 5 năm một lần. Đại hội là diễn đàn để các nhà nghiên cứu, ứng dụng và giảng dạy toán cả nước trình bày những kết quả khoa học của mình trong vòng 5 năm gần đây. Đây cũng là dịp để cộng đồng toán học trao đổi, thảo luận về những vấn đề thời sự cấp thiết trong phát triển Toán học của đất nước. Năm nay, Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ IX (bao gồm hai phần: Hội nghị khoa học và Đại hội đại biểu Hội Toán học Việt Nam) sẽ diễn ra tại Nha Trang. Hội nghị khoa học của Đại hội sẽ bao gồm các phiên toàn thể và 8 tiểu ban. Sẽ có 7 báo cáo mời tại phiên toàn thể; 5-7 báo cáo mời cùng các báo cáo khoa học tại mỗi tiểu ban.

Ban Tổ chức

 1. Nguyễn Hữu Dư, ĐH Khoa học tự nhiên - ĐHQGHN (Trưởng ban)
 2. Nguyễn Như Thắng, ĐH Thông tin Liên lạc (Đồng Trưởng ban)
 3. Lê Minh Hà, Viện Nghiên cứu Cao cấp về Toán (Đồng Trưởng ban)
 4. Phùng Hồ Hải, Viện Toán học - VHLKH&CNVN (Phó Trưởng ban)
 5. Phạm Thế Long, HV Kỹ thuật Quân sự (Phó Trưởng ban)
 6. Kiều Phương Chi, ĐH Vinh
 7. Nguyễn Đình Công, Viện Toán học - VHLKH&CNVN
 8. Đinh Thanh Đức, ĐH Quy nhơn
 9. Lê Xuân Hùng, ĐH Thông tin Liên lạc
 10. Nguyễn Thị Lê Hương, Hội Toán học
 11. Vũ Hoàng Linh, ĐH Khoa học tự nhiên - ĐHQGHN
 12. Tạ Lê Lợi, ĐH Đà Lạt
 13. Lê Thị Thanh Nhàn, ĐH Khoa học - ĐH Thái Nguyên
 14. Phạm Hoàng Quân, ĐH Sài gòn
 15. Lê Quang Thủy, ĐH Bách khoa HN
 16. Lê Văn Thuyết, ĐH Sư phạm - ĐH Huế
 17. Trịnh Tuân, ĐH Điện lực

Ban chương trình

 1. Lê Tuấn Hoa, Viện Toán học - VHLKH&CNVN (Trưởng ban)
 2. Phạm Kỳ Anh, ĐH Khoa học tự nhiên - ĐHQGHN
 3. Hồ Tú Bảo, Viện J. Von Neumann - ĐHQGTpHCM
 4. Ngô Bảo Châu, ĐH Chicago & Viện Nghiên cứu Cao cấp về Toán
 5. Đinh Dũng, Viện Công nghệ Thông tin - ĐHQGHN
 6. Phan Thị Hà Dương, Viện Toán học - VHLKH&CNVN
 7. Đinh Nho Hào, Viện Toán học - VHLKH&CNVN
 8. Nguyễn Hữu Việt Hưng, ĐH Khoa học tự nhiên - ĐHQGHN
 9. Nguyễn Thiệu Huy, ĐH Bách khoa HN
 10. Phan Quốc Khánh, ĐH Quốc tế - ĐHQGTpHCM
 11. Hà Huy Khoái, ĐH Thăng Long
 12. Ngô Hoàng Long, ĐH Sư phạm HN
 13. Nguyễn Văn Quảng, ĐH Vinh
 14. Nguyễn Duy Thái Sơn, ĐH Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
 15. Đỗ Đức Thái, ĐH Sư phạm HN
 16. Đặng Hùng Thắng, ĐH Khoa học tự nhiên - ĐHQGHN
 17. Đặng Đức Trọng, ĐH Khoa học tự nhiên - ĐHQGTpHCM
 18. Ngô Việt Trung, Viện Toán học - VHLKH&CNVN
 19. Nguyễn Đông Yên, Viện Toán học - VHLKH&CNVN

Ban tổ chức địa phương

 1. Nguyễn Như Thắng, Trường Đại học Thông tin liên lạc (Trưởng ban)
 2. Lê Xuân Hùng, Trường Đại học Thông tin Liên lạc

Ngôn ngữ chính thức của Đại hội: Ngôn ngữ sử dụng trong thời gian diễn ra Đại hội là tiếng Việt và tiếng Anh. Tuy nhiên, tất cả các báo cáo toàn văn được lựa chọn để in trong Tuyển tập công trình Đại hội đều cần được trình bày bằng tiếng Anh để có thể trao đổi Quốc tế.

Các đơn vị đồng tổ chức: Hội Toán học Việt Nam, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán, Trường Đại học Thông tin Liên lạc 

Các đơn vị tài trợ chính: Chương trình Trọng điểm quốc gia Phát triển toán học, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TpHCM