Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ IX

Thời gian: 07:00:14/08/2018 đến 12:00:18/08/2018

Địa điểm: Trường ĐH Thông tin Liên lạc, TP. Nha Trang, Việt Nam