Year 2021
No. Name Institution Fields of interest Duration of stay
1 Prof. Nguyen Viet Anh University Paris-Sud (Orsay), France 01/07 - 31/08/2021
2 Dr. Pham The Anh Học viện Kỹ thuật Quân sự 01/01 - 31/03/2021
3 Prof. Pham Ngoc Anh Viện Toán Học Rényi Alfréd - Viện Hàn lâm Khoa học Hungary 01/07 - 30/09/2021
4 Dr. Dao Phuong Bac Hanoi University of Science 01/06 - 31/08/2021
5 Assoc. Prof. Mai Hoang Bien Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP. HCM 01/07 - 30/09/2021
6 TS. Lê Thanh Bính Đại học Quy Nhơn 01/03 - 31/05/2021
7 Dr. Trinh Thanh Deo Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Tp. HCM 01/07 - 30/09/2021
8 Dr. Nguyen Thanh Dieu Vinh University 01/05 - 31/07/2021
9 Prof. Mouez Dimassi Institut de mathématiques de Bordeaux 1 (I.M.B.) 01/10 - 30/11/2021
10 Dr. Nguyen Huu Du Học viện Nông nghiệp Việt Nam 01/03 - 31/05/2021
11 Assoc. Prof. Nguyen Thac Dung University of Science - VNU Hanoi 01/06 - 31/08/2021
12 Assoc. Prof. Nguyen Tien Dung University of Sciences - VNU Ha Noi 01/11/2020 - 31/01/2021
13 Assoc. Prof. Pham Thanh Duong Vietnamese-German University 03/01 - 03/02/2021
14 TS. Huỳnh Minh Hiền Đại học Quy Nhơn 01/03 - 31/05/2021
15 TS. Nguyễn Minh Hoàng Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội 01/06 - 31/08/2021
16 Dr. Nguyen Dang Hop Institute of Mathematic, VAST 01/08 - 31/10/2021
17 Dr. Pham Viet Hung Institute of Mathematic, VAST 01/03 - 31/05/2021
18 Dr. Phan Quoc Hung Duy Tan University 01/08 - 30/09/2021
19 TS. Trần Thanh Hưng Texas Tech University 01/06 - 31/08/2021
20 Dr. Tran Ngoc Khue Pham Van Dong University 01/09/2020 - 31/08/2021
21 Assoc. Prof. Ngo Hoang Long Hanoi National University of Education 01/03 - 31/05/2021
22 Dr. Vu Huu Nhu Posts and Telecommunications Institute of Technology 01/01 - 31/12/2021
23 Dr. Ha Ngoc Phu Hung Vuong University 01/09/2020 - 31/08/2021
24 MSc. Ngo Tan Phuc Dong Thap University 01/07 - 30/09/2021
25 Dr. Le Ngoc Quynh An Giang University 01/07/2020 - 31/03/2021
26 GS. Bjoern Schmalfuss Friedrich-Schiller-Universität Jena 25/06 - 24/08/2021
27 GS. Fujiie Setsuro Ritsumeikan University Kyoto, Japan 01/10 - 30/11/2021
28 Assoc. Prof. Doan Thai Son Institute of Mathematics, VAST 01/01 - 31/03/2021
29 Dr. Nguyen Duy Tan Institute of Mathematic, VAST 01/04 - 30/06/2021
30 Dr. Nguyen Nhu Thang Hanoi National University of Education 01/08 - 31/10/2021
31 Dr. Nguyen Xuan Tho Trường ĐH Bách khoa Hà Nội 01/04 - 30/06/2021
32 TS. Nguyễn Bảo Trân Đại học Quy Nhơn 01/03 - 31/05/2021
33 Dr. Hoang The Tuan Viện Toán học - Viện KH&CN Việt Nam 01/07/2020 - 30/06/2021
34 Dr. Duong Anh Tuan Hanoi National University of Education 01/08 - 31/10/2021
35 Dr. Nguyen Van Tuyen Đại học Sư phạm Hà Nội 2 01/07/2020 - 30/06/2021