Năm 2021
STT Họ và tên Cơ quan chủ quản Chuyên ngành Thời gian làm việc tại Viện NCCC Toán
1 PGS. TS. Tạ Thị Hoài An Viện Toán học – Viện KH&CN Việt Nam 01/10 - 31/12/2021
2 GS. TS. Cung Thế Anh Đại học Sư phạm Hà Nội 01/10 - 31/12/2021
3 PGS. TS. Ngô Quốc Anh ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQG Hà Nội 01/07 - 31/10/2021
4 GS. TSKH. Phạm Ngọc Ánh Viện Toán Học Rényi Alfréd - Viện Hàn lâm Khoa học Hungary 01/07 - 30/09/2021
5 TS. Đào Phương Bắc ĐH Khoa học Tự nhiên – ĐHQG Hà Nội 01/06 - 31/07/2021
6 TS. Lê Thanh Bính Đại học Quy Nhơn 01/03 - 31/05/2021
7 ThS. Hoàng Văn Cần ĐH Công nghệ Giao thông Vận tải 01/03 - 30/04/2021
8 GS. Nguyễn Đình Công Viện Toán học – Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam 01/10 - 31/12/2021
9 TS. Nguyễn Thế Cường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQG Hà Nội 01/10 - 31/12/2021
10 TS. Trịnh Thanh Đèo Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Tp. HCM 01/07 - 30/09/2021
11 PGS. TS. Nguyễn Thanh Diệu Đại học Vinh 01/05 - 31/07/2021
12 GS. Nguyễn Quang Diệu Đại học Sư phạm Hà Nội 01/03 - 30/04/2021
13 TS. Lưu Hoàng Đức Viện Toán học và Max Planck Institute for Mathematics in the Sciences, MPI MiS 01/06 - 31/08/2021
14 PGS. TS. Nguyễn Thạc Dũng Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG Hà Nội 01/06 - 31/08/2021
15 MSc. Hà Tuấn Dũng ĐH Sư phạm Hà Nội 2 01/07 - 30/09/2021
16 PGS. TS. Phạm Thành Dương Đại học Việt Đức 03/01 - 03/02/2021
17 TS. Phạm Hoàng Hà Đại học Sư phạm Hà Nội 01/10 - 31/12/2021
18 TS. Phạm Việt Hải Trường ĐH Bách khoa Hà Nội 01/07 - 31/12/2021
19 TS. Huỳnh Minh Hiền Đại học Quy Nhơn 01/03 - 31/05/2021
20 TS. Nguyễn Minh Hoàng Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội 01/06 - 31/08/2021
21 PGS. TS. Nguyễn Xuân Hồng Đại học Sư phạm Hà Nội 01/03 - 30/04/2021
22 ThS. Phan Thanh Hồng Trường Đại học Thăng Long 01/10 - 31/12/2021
23 TS. Nguyễn Đăng Hợp Viện Toán học, VAST 01/10 - 31/12/2021
24 TS. Phạm Việt Hùng Viện Toán học, VAST 01/03 - 31/05/2021
25 TS. Trần Thanh Hưng Texas Tech University 01/06 - 31/08/2021
26 GS. TSKH. Nguyễn Hữu Việt Hưng ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQG Hà Nội 01/10 - 31/12/2021
27 TS. Nguyễn Thị Thu Hương Học viện Kỹ thuật Quân sự 01/10 - 31/12/2021
28 TS. Dương Thị Kim Huyền Trường Đại học Phenikaa 01/10 - 31/12/2021
29 GS. Lê Hải Khôi Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội & Nanyang Technological University (NTU), Singapore 01/10 - 31/12/2021
30 TS. Trần Ngọc Khuê ĐH Bách Khoa Hà Nội 01/09/2020 - 31/08/2021
31 PGS. TS. Ngô Hoàng Long Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 01/03 - 31/05/2021
32 TS. Nguyễn Ngọc Luân Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 01/10 - 31/12/2021
33 TS. Nguyễn Đức Mạnh University of Bordeaux 01/06 - 31/08/2021
34 TS. Bùi Kim My Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 01/10 - 31/12/2021
35 TS. Trần Minh Nguyệt Trường ĐH Thăng Long 01/10 - 31/12/2021
36 TS. Vũ Hữu Nhự Trường Đại học Phenikaa 01/01 - 31/12/2021
37 TS. Nguyễn Thị Nhung Trường Đại học Thăng Long 01/10 - 31/12/2021
38 TS. Hà Ngọc Phú Trường Đại học Hùng Vương 01/09/2020 - 31/08/2021
39 ThS. Ngô Tấn Phúc Trường Đại học Đồng Tháp 01/07 - 30/09/2021
40 GS. Fujiie Setsuro Ritsumeikan University Kyoto, Japan 01/10 - 30/11/2021
41 PGS. TS. Đoàn Thái Sơn Viện Toán học, VAST 01/01 - 31/03/2021
42 PGS. TS. Nguyễn Năng Tâm Đại học Sư phạm Hà Nội 2 01/10 - 31/12/2021
43 TS. Nguyễn Duy Tân Trường ĐH Bách khoa Hà Nội 01/04 - 30/06/2021
44 PGS. TSKH. Trần Văn Tấn Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 01/10 - 31/12/2021
45 TS. Nguyễn Như Thắng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 01/10 - 31/12/2021
46 TS. Nguyễn Xuân Thọ Trường ĐH Bách khoa Hà Nội 01/04 - 30/06/2021
47 PGS. TS. Phạm Trọng Tiến ĐH Khoa học Tự nhiên – ĐHQG Hà Nội 01/10 - 31/12/2021
48 TS. Vũ Mạnh Tới Đại học Thủy lợi 01/10 - 31/12/2021
49 TS. Nguyễn Bảo Trân Đại học Quy Nhơn 01/03 - 31/05/2021
50 TS. Phạm Văn Tuấn Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội 01/10 - 31/12/2021
51 TS. Hoàng Thế Tuấn Viện Toán học, VAST 01/07/2020 - 30/06/2021
52 TS. Ngô Anh Tuấn ĐH Khoa học Tự nhiên – ĐHQG Hà Nội 01/10 - 31/12/2021
53 PGS. TS. Dương Anh Tuấn Trường ĐH Bách khoa Hà Nội 01/10 - 31/12/2021
54 PGS. TS. Nguyễn Thanh Tùng Đại học Thủy lợi 01/03 - 30/06/2021
55 PGS.TS. Nguyễn Văn Tuyên Đại học Sư phạm Hà Nội 2 01/07/2020 - 30/06/2021
56 GS. Nguyễn Đông Yên Viện Toán học-Viện KH &CN Việt Nam 01/10 - 31/12/2021