Cao Thanh Tình

Nghiên cứu viên trẻ (01/05/2018 - 31/08/2018)

Nơi công tác: Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG TPHCM

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên trẻ

Điện thoại:

Email: tinhct AT uit.edu.vn

Website

Phòng làm việc: C9

Máy lẻ: 45

Thời gian hoạt động của Cao Thanh Tình

01/05 tới 31/08/2018: vào làm việc tại viện