Clemence Magnien

Nghiên cứu viên cao cấp (14/04/2018 - 30/04/2018)

Nơi công tác: CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique)

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên cao cấp

Điện thoại:

Email: clemence.magnien AT lip6.fr

Website

Phòng làm việc: C7

Máy lẻ: 17

Thời gian hoạt động của Clemence Magnien

14/04 tới 30/04/2018: vào làm việc tại viện