Đặng Anh Tuấn

(01/10/2012 - 30/09/2013)

Nơi công tác: ĐH Khoa học Tự nhiên – ĐHQG Hà Nội

Vị trí tại Viện:

Điện thoại:

Email:

Website

Phòng làm việc:

Máy lẻ:

Thời gian hoạt động của Đặng Anh Tuấn

01/10/2012 tới 30/09/2013: vào làm việc tại viện