Dương Thị Việt An

Nghiên cứ viên trẻ (01/11/2017 - 28/02/2018)

Nơi công tác: Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên

Vị trí tại Viện: Nghiên cứ viên trẻ

Điện thoại:

Email: duongvietan1989 AT gmail.com

Website

Phòng làm việc: B7

Máy lẻ: 43

Thời gian hoạt động của Dương Thị Việt An

01/11/2017 tới 28/02/2018: vào làm việc tại viện