Dương Xuân Giáp

Nghiên cứu viên (15/05/2017 - 15/09/2017)

Nơi công tác: Đại học Vinh

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Điện thoại:

Email: dxgiap AT gmail.com

Website

Phòng làm việc: C6

Máy lẻ: 15

Thời gian hoạt động của Dương Xuân Giáp

15/05 tới 15/09/2017: vào làm việc tại viện

15/08 tới 15/11/2014: vào làm việc tại viện

01/05 tới 31/07/2013: vào làm việc tại viện