Hà Huy Khoái

Nghiên cứu viên cao cấp (01/04/2017 - 30/06/2017)

Nơi công tác: Đại học Thăng Long

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên cao cấp

Điện thoại:

Email: hhkhoai AT math.ac.vn

Website

Phòng làm việc: B5

Máy lẻ: 64

Thời gian hoạt động của Hà Huy Khoái

01/04 tới 30/06/2017: vào làm việc tại viện

01/04 tới 31/07/2015: vào làm việc tại viện

01/04 tới 31/07/2015: vào làm việc tại viện

Các nhóm nghiên cứu đã tham gia

Giải tích p - adic, Giải tích phức