Kazuho Ozeki

Nghiên cứu viên chính (23/08/2017 - 19/10/2017)

Nơi công tác: Yamaguchi University

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên chính

Điện thoại:

Email: ozeki AT yamaguchi-u.ac.jp

Website

Phòng làm việc: C13

Máy lẻ: 48

Thời gian hoạt động của Kazuho Ozeki

23/08 tới 19/10/2017: vào làm việc tại viện