Lê Dũng Mưu

(01/08/2014 - 30/10/2014)

Nơi công tác: Viện Toán học – Viện KH&CN Việt Nam

Vị trí tại Viện:

Điện thoại:

Email:

Website

Phòng làm việc:

Máy lẻ:

Thời gian hoạt động của Lê Dũng Mưu

01/08 tới 30/10/2014: vào làm việc tại viện