Lê Ngọc Quỳnh

Nghiên cứu viên trẻ (01/11/2017 - 31/01/2018)

Nơi công tác: Đại học An Giang

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên trẻ

Điện thoại:

Email: nquynh1511 AT gmail.com

Website

Phòng làm việc: C7

Máy lẻ: 42

Thời gian hoạt động của Lê Ngọc Quỳnh

01/11/2017 tới 31/01/2018: vào làm việc tại viện