Lê Trung Hiếu

Nghiên cứu viên (01/05/2018 - 31/07/2018)

Nơi công tác: Trường ĐH Đồng Tháp

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Điện thoại:

Email: lthieu AT dthu.edu.vn

Website

Phòng làm việc: C9

Máy lẻ: 21

Thời gian hoạt động của Lê Trung Hiếu

01/05 tới 31/07/2018: vào làm việc tại viện