Lê Văn Luyện

Nghiên cứu viên trẻ (01/06/2017 - 31/08/2017)

Nơi công tác: Đại học Khoa học Tự nhiên TP HCM

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên trẻ

Điện thoại:

Email: lvluyen AT hcmus.edu.vn

Website

Phòng làm việc: C10

Máy lẻ: 22

Thời gian hoạt động của Lê Văn Luyện

01/06 tới 31/08/2017: vào làm việc tại viện