Lê Xuân Trường

Nghiên cứu viên chính (01/10/2018 - 31/12/2018)

Nơi công tác: Đại học Kinh tế Hồ Chí Minh

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên chính

Điện thoại:

Email: lxuantruong AT gmail.com

Website

Phòng làm việc: C10

Máy lẻ: 47

Thời gian hoạt động của Lê Xuân Trường

01/10 tới 31/12/2018: vào làm việc tại viện

01/08 tới 31/10/2017: vào làm việc tại viện

01/10 tới 31/12/2015: vào làm việc tại viện

01/10 tới 31/12/2015: vào làm việc tại viện

01/09 tới 31/10/2014: vào làm việc tại viện

Các nhóm nghiên cứu đã tham gia

Một số tính chất nghiệm của phương trình đạo hàm riêng dạng elliptic và parabolic