Michael Min Ru

(19/06/2017 - 26/06/2017)

Nơi công tác: Đại học Houston

Vị trí tại Viện:

Điện thoại:

Email:

Website

Phòng làm việc:

Máy lẻ:

Thời gian hoạt động của Michael Min Ru

19/06 tới 26/06/2017: vào làm việc tại viện

02/08 tới 07/08/2014: vào làm việc tại viện