Nabil KAZI-TANI

Nghiên cứu viên (09/07/2017 - 31/08/2017)

Nơi công tác:

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Điện thoại:

Email: nabil.kazi-tani AT univ-lyon1.fr

Website

Phòng làm việc:

Máy lẻ:

Thời gian hoạt động của Nabil KAZI-TANI

09/07 tới 31/08/2017: vào làm việc tại viện

21/08 tới 03/09/2016: vào làm việc tại viện

Các nhóm nghiên cứu đã tham gia

FBSDEs và phương pháp xác suất đối với bài toán điều khiển ngẫu nhiên