Ngô Tấn Phúc

Nghiên cứu viên trẻ (01/04/2018 - 31/05/2018)

Nơi công tác: Trường Đại học Đồng Tháp

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên trẻ

Điện thoại:

Email: ntphuc AT dthu.edu.vn

Website

Phòng làm việc: C11

Máy lẻ: 26

Thời gian hoạt động của Ngô Tấn Phúc

01/04 tới 31/05/2018: vào làm việc tại viện