Nguyễn Anh Tú

Nghiên cứu viên (01/01/2017 - 31/03/2017)

Nơi công tác: Viện Toán học, VAST

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Điện thoại:

Email: tunguyen79 AT gmail.com

Website

Phòng làm việc: C7

Máy lẻ: 17

Thời gian hoạt động của Nguyễn Anh Tú

01/01 tới 31/03/2017: vào làm việc tại viện