Nguyễn Bích Huy

Nghiên cứu viên chính (01/08/2017 - 30/11/2017)

Nơi công tác: Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên chính

Điện thoại:

Email: huynb AT hcmup.edu.vn

Website

Phòng làm việc: C4

Máy lẻ: 10

Thời gian hoạt động của Nguyễn Bích Huy

01/08 tới 30/11/2017: vào làm việc tại viện

01/10 tới 31/12/2015: vào làm việc tại viện

01/10 tới 31/12/2015: vào làm việc tại viện

Các nhóm nghiên cứu đã tham gia

Một số tính chất nghiệm của phương trình đạo hàm riêng dạng elliptic và parabolic