Nguyễn Bích Huy

(01/08/2017 - 30/11/2017)

Nơi công tác: Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh

Vị trí tại Viện:

Điện thoại:

Email:

Website

Phòng làm việc:

Máy lẻ:

Thời gian hoạt động của Nguyễn Bích Huy

01/08 tới 30/11/2017: vào làm việc tại viện

01/10 tới 31/12/2015: vào làm việc tại viện

01/10 tới 31/12/2015: vào làm việc tại viện

Các nhóm nghiên cứu đã tham gia

Một số tính chất nghiệm của phương trình đạo hàm riêng dạng elliptic và parabolic