Nguyễn Chánh Tú

Nghiên cứu viên chính (01/07/2017 - 31/07/2017)

Nơi công tác: Đại học Bách khoa-Đại học Đà Nẵng

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên chính

Điện thoại:

Email: nctudut AT gmail.com

Website

Phòng làm việc: C5

Máy lẻ: 12

Thời gian hoạt động của Nguyễn Chánh Tú

01/07 tới 31/07/2017: vào làm việc tại viện

01/06 tới 31/07/2016: vào làm việc tại viện

01/04 tới 30/04/2016: vào làm việc tại viện

Các nhóm nghiên cứu đã tham gia

Phương pháp đồng điều trong đại số, hình học và tổ hợp