Nguyễn Duy Tân

Nghiên cứu viên (01/11/2017 - 31/01/2018)

Nơi công tác: Viện Toán học – Viện KH&CN Việt Nam

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Điện thoại:

Email: duytan AT math.ac.vn

Website

Phòng làm việc: C13

Máy lẻ: 29

Thời gian hoạt động của Nguyễn Duy Tân

01/11/2017 tới 31/01/2018: vào làm việc tại viện

01/05 tới 31/10/2012: vào làm việc tại viện