Nguyễn Hoàng Thạch

Nghiên cứu viên trẻ (01/03/2018 - 30/04/2018)

Nơi công tác: Viện Toán học

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên trẻ

Điện thoại:

Email: nhthach AT math.ac.vn

Website

Phòng làm việc: C7

Máy lẻ: 17

Thời gian hoạt động của Nguyễn Hoàng Thạch

01/03 tới 30/04/2018: vào làm việc tại viện

01/10 tới 31/12/2016: vào làm việc tại viện

Các nhóm nghiên cứu đã tham gia

Một số tính chất đại số của đồ thị và mối liên hệ với hệ Chip Firing Game