Nguyễn Huyền Mười

Nghiên cứu viên trẻ (01/03/2018 - 31/05/2018)

Nơi công tác: Viện Toán học

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên trẻ

Điện thoại: 47

Email: nhmuoi AT math.ac.vn

Website

Phòng làm việc: C10

Máy lẻ:

Thời gian hoạt động của Nguyễn Huyền Mười

01/03 tới 31/05/2018: vào làm việc tại viện