Nguyễn Thanh Diệu

Nghiên cứu viên (01/03/2017 - 30/06/2017)

Nơi công tác: Đại học Vinh

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Điện thoại:

Email: dieunguyen2008 AT gmail.com

Website

Phòng làm việc: C11

Máy lẻ: 26

Thời gian hoạt động của Nguyễn Thanh Diệu

01/03 tới 30/06/2017: vào làm việc tại viện

01/01 tới 31/12/2015: vào làm việc tại viện