Nguyễn Thị Thu Hương

Nghiên cứu viên (01/11/2017 - 28/02/2018)

Nơi công tác: Học viện Kỹ thuật Quân sự

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Điện thoại:

Email: nguyenhuong2308.mta AT gmail.com

Website

Phòng làm việc: B7

Máy lẻ: 52

Thời gian hoạt động của Nguyễn Thị Thu Hương

01/11/2017 tới 28/02/2018: vào làm việc tại viện