Nguyễn Thị Toàn

Nghiên cứu viên - Sau tiến sĩ (01/05/2018 - 30/06/2018)

Nơi công tác: Đại học Bách khoa Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên - Sau tiến sĩ

Điện thoại:

Email: toan.nguyenthi AT hust.edu.vn

Website

Phòng làm việc: C12

Máy lẻ: 49

Thời gian hoạt động của Nguyễn Thị Toàn

01/05 tới 30/06/2018: vào làm việc tại viện

01/05 tới 31/10/2017: vào làm việc tại viện

01/09 tới 30/11/2014: vào làm việc tại viện