Nguyễn Tự Cường

Nghiên cứu viên cao cấp (01/10/2017 - 31/01/2018)

Nơi công tác: Viện Toán học

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên cao cấp

Điện thoại:

Email: ntcuong AT math.ac.vn

Website

Phòng làm việc: C4

Máy lẻ: 41

Thời gian hoạt động của Nguyễn Tự Cường

01/10/2017 tới 31/01/2018: vào làm việc tại viện

01/09/2013 tới 28/02/2014: vào làm việc tại viện