Phan Xuân Thành

Nghiên cứu viên (01/05/2018 - 31/08/2018)

Nơi công tác: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Điện thoại:

Email: thanh.phanxuan AT hust.edu.vn

Website

Phòng làm việc: C11

Máy lẻ: 26

Thời gian hoạt động của Phan Xuân Thành

01/05 tới 31/08/2018: vào làm việc tại viện