Trịnh Viết Dược

Nghiên cứu viên (01/09/2020 - 31/12/2020)

Nơi công tác: ĐH Khoa học Tự nhiên – ĐHQG Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Điện thoại:

Email: tvduoc AT gmail.com

Website

Phòng làm việc: B304

Máy lẻ:

Thời gian hoạt động của Trịnh Viết Dược

01/09 tới 31/12/2020: vào làm việc tại viện

01/01 tới 30/04/2017: vào làm việc tại viện

01/09 tới 31/12/2015: vào làm việc tại viện

Các nhóm nghiên cứu đã tham gia

Lý thuyết định tính đối với các phương trình tiến hóa và ứng dụng

Các phương pháp xấp xỉ và định tính đối với phương trình vi phân và hệ điều khiển