Tôpô Đại số

Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Hữu Việt Hưng

Thời gian làm việc: 01/08/2015 - 31/12/2015

Các thành viên:
  1. Lê Minh Hà - Giám đốc điều hành, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán
  2. Ngô Anh Tuấn - ĐH Khoa học Tự nhiên – ĐHQG Hà Nội
  3. Jean Lannes - Đại học Paris Diderot (Paris 7)
  4. Lionel Schwartz - Đại học Paris 13, Pháp
  5. Nguyễn Hữu Việt Hưng - ĐH Khoa học Tự nhiên – ĐHQG Hà Nội
  6. Võ Thị Như Quỳnh - ĐH Khoa học Tự nhiên – ĐHQG Hà Nội
  7. Nguyễn Thế Cường - Mathematisches Forschungsinstitut Oberwolfach
Các Hoạt động của Nhóm:
  1. Mini-course: Homology decompositions and applications