Các phương pháp học máy thống kê tiên tiến và ứng dụng trong khai thác bệnh án điện tử

Chủ nhiệm đề tài: Hồ Tú Bảo

Thời gian làm việc: 29/01/2016 - 31/03/2016

Các thành viên:
  1. Trần Công Án - Đại học Cần Thơ
  2. Thân Quang Khoát - Đại học Bách khoa Hà Nội
  3. Võ Thị Ngọc Châu - ĐH Bách khoa-ĐHQG TP Hồ Chí Minh
  4. Cao Hoàng Trụ - ĐH Bách khoa-ĐHQG TP Hồ Chí Minh
  5. Nguyễn Thanh Tùng - Đại học Thủy lợi
  6. Hồ Tú Bảo - Viện Khoa học và Công nghệ tiên tiến Nhật Bản – JAIST
Các Hoạt động của Nhóm: