Toán rời rạc

Chủ nhiệm đề tài: Christophe Crespelle

Thời gian làm việc tại Viện: 01/03/2016 - 30/04/2016

>> Chi tiết
Khoa học máy tính

Chủ nhiệm đề tài: Trần Công Án

Thời gian làm việc tại Viện: 29/01/2016 - 31/03/2016

>> Chi tiết
Hình học và Topo

Chủ nhiệm đề tài: Phan Thanh Tùng

Thời gian làm việc tại Viện: 01/01/2016 - 31/05/2016

>> Chi tiết
Giải tích phức

Chủ nhiệm đề tài: Lý Kim Hà

Thời gian làm việc tại Viện: 01/04/2016 - 12/09/2016

>> Chi tiết
Phương pháp Stein-Chen

Chủ nhiệm đề tài: Lê Văn Thành

Thời gian làm việc tại Viện: 01/04/2016 - 31/07/2016

>> Chi tiết