Tin tức

HỘI THẢO “KHÔNG GIAN HÀM VÀ LÝ THUYẾT TOÁN TỬ”

Hội thảo “Không gian hàm và lý thuyết toán tử” được tổ chức tại Viện Nghiên cứu Cao cấp về Toán từ ngày 24 đến 28 tháng 6 năm 2019

>> Chi tiết

Bài giảng đại chúng: “Ước lượng Ma trận Hiệp phương sai để Lựa chọn Danh mục Đầu tư: từ lý thuyết Markowitz đến Goldilocks và Sharknadoes”

Chiều Thứ Hai 17/6/2019 tại Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán, GS. Michael Wolf (Đại học Zurich, Thụy Sĩ) trình bày bài giảng về chủ đề lựa chọn danh mục đầu tư sử dụng ước lượng co gọn của ma trận hiệp phương sai tỷ suất lợi nhuận tài sản với số chiều lớn.

>> Chi tiết

Khai mạc Hội nghị Toán học Việt - Mỹ 2019

Ngày 10/6/2019, Hội nghị Toán học Việt - Mỹ 2019 (Vietnam - USA Joint Mathematical Meeting - VNUS 2019) đã khai mạc tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục Liên ngành - ICISE, thành phố Quy Nhơn, Bình Định.

>> Chi tiết