Tin tức

Thông báo kết quả sơ tuyển Hồ sơ tuyển dụng viên chức năm 2016

Căn cứ vào Thông báo tuyển dụng ngày 5/4/2016, đến ngày hết hạn nhận hồ sơ (4/5/2016), Viện nhận được 06 hồ sơ đăng ký tuyển dụng vào vị trí Chuyên viên đối ngoại.

>> Chi tiết

VIASM thông báo tuyển dụng viên chức năm 2016

Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán có nhu cầu tuyển 01 viên chức vị trí Chuyên viên đối ngoại trong năm 2016.

>> Chi tiết

Sir Andrew J. Wiles receives the Abel Prize

The Norwegian Academy of Science and Letters has decided to award the Abel Prize for 2016 to Sir Andrew J. Wiles (62), University of Oxford, “for his stunning proof of Fermat’s Last Theorem by way of the modularity conjecture for semistable elliptic curves, opening a new era in number theory.” The President of the Norwegian Academy of Science and Letters, Ole M. Sejersted, announced the winner of the 2016 Abel Prize at the Academy in Oslo today, 15 March. Andrew J. Wiles will receive the Abel Prize from H.R.H. Crown Prince Haakon at an award ceremony in Oslo on 24 May.

>> Chi tiết

Trường Xuân về Tổ hợp ngẫu nhiên: Lý thuyết và ứng dụng

Sáng ngày 7/3/2016, tại Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán đã diễn ra Trường Xuân về Tổ hợp ngẫu nhiên: Lý thuyết và ứng dụng (DAAD Spring School on Combinatorial Stochastic Processes).

>> Chi tiết

Hội thảo liên kết Việt Nam - Hàn Quốc về Hệ động lực và các vấn đề liên quan

Sáng ngày 02/03/2016, tại Viện nghiên cứu cao cấp về Toán VIASM diễn ra Hội thảo liên kết Việt Nam - Hàn Quốc về Hệ động lực và các vấn đề liên quan. Hội thảo này tiếp nối hội thảo hợp tác năm 2007 giữa Trường Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học quốc gia Hà Nội (HUS-VNU) và Đại học quốc gia Chungnam (CNU).

>> Chi tiết