Tin tức

Thông báo kết quả xét tuyển viên chức năm 2016

Ngày 24/5/2016 Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2016 (sau đây gọi tắt là “Hội đồng”) của Viện nghiên cứu cao cấp về Toán đã tiến hành xét tuyển ứng viên đăng ký có đủ điều kiện tham gia xét tuyển cho đợt tuyển viên chức của Viện năm 2016.

>> Chi tiết

THÔNG BÁO: THÁNG 6/2016 NHẬN ĐĂNG KÝ CÔNG TRÌNH XÉT THƯỞNG NĂM 2016

Năm 2016, Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển toán học sẽ tổ chức xét thưởng công trình sớm hơn mọi năm (dự kiến nhận hồ sơ trong tháng 6 thay vì tháng 10 như mọi năm).

>> Chi tiết

Thông báo kết quả sơ tuyển Hồ sơ tuyển dụng viên chức năm 2016

Căn cứ vào Thông báo tuyển dụng ngày 5/4/2016, đến ngày hết hạn nhận hồ sơ (4/5/2016), Viện nhận được 06 hồ sơ đăng ký tuyển dụng vào vị trí Chuyên viên đối ngoại.

>> Chi tiết

VIASM thông báo tuyển dụng viên chức năm 2016

Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán có nhu cầu tuyển 01 viên chức vị trí Chuyên viên đối ngoại trong năm 2016.

>> Chi tiết

Sir Andrew J. Wiles receives the Abel Prize

The Norwegian Academy of Science and Letters has decided to award the Abel Prize for 2016 to Sir Andrew J. Wiles (62), University of Oxford, “for his stunning proof of Fermat’s Last Theorem by way of the modularity conjecture for semistable elliptic curves, opening a new era in number theory.” The President of the Norwegian Academy of Science and Letters, Ole M. Sejersted, announced the winner of the 2016 Abel Prize at the Academy in Oslo today, 15 March. Andrew J. Wiles will receive the Abel Prize from H.R.H. Crown Prince Haakon at an award ceremony in Oslo on 24 May.

>> Chi tiết