Tin tức

Hội thảo Thống kê và Xấp xỉ số cho Quá trình ngẫu nhiên

Hội thảo Thống kê và Xấp xỉ số cho Quá trình ngẫu nhiên đã diễn ra tại Viện Nghiên cứu Cao cấp về Toán vào ngày 25/4/2019. Hội thảo bao gồm 2 báo cáo mời của GS. Mohamed Ben Alaya (ĐH Rouen, CH Pháp) và GS. Ahmed Kebaier (ĐH Paris 13, CH Pháp) và 6 báo cáo của các nhà nghiên cứu trẻ trong nước.

>> Chi tiết

Hội thảo chuyên ngành “Algorithmic and combinatorial methods on discrete structure”

Từ ngày 19 đến 21 tháng 4 năm 2019, Viện nghiên cứu cao cấp về Toán đã tổ chức hội thảo chuyên ngành “Algorithmic and combinatorial methods on discrete structure” tại Tuần Châu, Hạ Long. Mục tiêu của hội thảo là tạo cầu nối giữa lý thuyết về thuật toán và toán rời rạc với các ứng dụng giải các bài toán tối ưu trong thực tế.

>> Chi tiết

Khóa học "Giới thiệu về lý thuyết mã hóa và ứng dụng"

Trong khóa học Lý thuyết mã hóa và ứng dụng diễn ra từ ngày 18 tới 19 tháng 4, 2019, bốn giảng viên gồm có các tiến sĩ Eitan Yaakobi (Technion), TS. Đậu Sơn Hoàng (RMIT, Australia), TS. Vũ Văn Khu (Nanyang Technological University), và TS. Trần Thị Lượng (Học viện Kĩ thuật mật mã), đã giới thiệu những kiến thức cơ bản về lý thuyết mã hóa cũng như những ứng dụng của lý thuyết mã hóa trong nền tảng công nghệ của Facebook, Google…, và những thách thức trong thực tế.

>> Chi tiết

Hội nghị quốc tế về Thống kê và Xác suất ứng dụng 2019 (CAPS2019)

Hội nghị quốc tế về Thống kê và Xác suất ứng dụng 2019 (CAPS2019 đã diễn ra từ ngày 02/4/2019 đến ngày 07/4/2019 tại Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán. Hội nghị là sự kiện tiếp nối của các hội nghị năm 1999, 2008 và 2013. Hội nghị năm nay được tổ chức bởi Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM), Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHQGHN), Viện Toán học (Viện HLKH&CN Việt Nam), Học viện Chính sách và Phát triển (Bộ Kế hoạch và Đầu tư). Đây là sự kiện lớn nhất của các nhà nghiên cứu và ứng dụng thống kê ở Việt Nam.

>> Chi tiết

Khóa học “Statistical learning: bagging, boosting, SVM, introduction to neural networks”

Trong khuôn khổ Hội nghị quốc tế về xác suất và thống kê ứng dụng - CAPS 2019 (https://caps2019.viasm.edu.vn/), Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán tổ chức Khóa học “Statistical learning: bagging, boosting, SVM, introduction to neural networks” vào ngày 1-2/4/2019 tại Hà Nội.

>> Chi tiết

Lễ ký kết hợp tác giữa VIASM, HUST, và VINBDI tại buổi Tọa đàm “Nâng cao chất lượng đào tạo sau Đại học thông qua chính sách học bổng và hợp tác nhà trường - doanh nghiệp”

Chiều thứ Năm ngày 14/03/2019, Giám đốc điều hành Lê Minh Hà đại diện cho Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán cùng với Phó Hiệu trưởng Trần Văn Tớp đại diện cho Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội đã ký kết bản Thỏa thuận hợp tác về các hoạt động trong đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa hai bên trong thời gian sắp tới. Những nội dung chính của bản thỏa thuận tập trung vào việc phối hợp triển khai các hoạt động đào tạo, đổi mới phương pháp dạy và học Toán, cập nhật và chuẩn hóa chương trình các môn học ngành Toán của bậc đại học và sau đại học.

>> Chi tiết