Tin tức

Trường hè “Các công cụ thống kê toán học: lý thuyết và thực tiễn”

Sáng 20/7/2015, Trường hè "Các công cụ thống kê toán học: lý thuyết và thực tiễn" đã khai mạc tại Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM). Đây là hoạt động cuối cùng nằm trong chuỗi Hoạt động của Chương trình Xác suất - Thống kê và Ứng dụng năm 2015 của VIASM.

>> Chi tiết

Trường hè “Toán học cho sinh viên 2015″

Trong khuôn khổ của Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2010-2020, ngày 12/7/2015 Trường hè “Toán học cho sinh viên 2015” đã khai mạc tại Trường Đại học Quy Nhơn.

>> Chi tiết

Khóa học ngắn hạn về Đồ thị nở và ứng dụng

Ngày 15/6/2015 tại VIASM đã diễn ra khóa học ngắn hạn giới thiệu về “Đồ thị nở (expander) và ứng dụng”. Khóa học được giảng dạy bởi GS. Vũ Hà Văn - Đại học Yale, Mỹ. Khóa học diễn ra trong hai ngày 15/6 và 17/6/2015

>> Chi tiết

Trường hè “Cơ học không trơn”

Sáng ngày 8/6/2015, Tại Hội trường C2, Viện nghiên cứu cao cấp về Toán đã khai giảng Trường hè “Cơ học không trơn”. Mục tiêu của trường vào mùa hè là trình bày một số phát triển gần đây trong vấn đề mô phỏng cơ nhiệt của vật liệu và cấu trúc. Các phương pháp tiếp cận toán học và số học mới được thảo luận và minh họa bằng những ứng dụng khác nhau trong nền tảng Plasticity và Fracture.

>> Chi tiết

Hội thảo về Các phương pháp Mô hình hóa và Mô phỏng các Hệ phức tạp

Hội thảo về Các phương pháp Mô hình hóa và Mô phỏng các Hệ phức tạp (The PICS IMEA Mini-Workshop on Multi-Paradigm Modeling and Simulation of Complex Systems) diễn ra trong ngày 26/5/2015 tại Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán.

>> Chi tiết

Khóa học ngắn hạn “Phần mềm mô phỏng GAMA”

Ngày 25/5/2015, Khóa học ngắn hạn về Phần mềm mô phỏng GAMA được tổ chức tại Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán. Các bài giảng được thực hiện bởi ba giáo sư đến từ Pháp là GS Patrick Taillandier (ĐH Rouen), GS Benoit Gaudou (ĐH Toulouse) và GS Philippe Caillou (ĐH Orsay).

>> Chi tiết