AI, Blockchain, and Fintech: A Beginner’s Guide for Business Students

Thời gian: 08:00:19/05/2023 đến 18:00:21/05/2023

Địa điểm: Hội trường Laurent Schwartz, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM); Hội trường D201, Trường Đại học Ngoại thương (FTU)

Mục tiêu, nội dung:

Khóa học trang bị những kiến thức phổ cập về Công nghệ tài chính (Fintech), Trí tuệ nhân tạo (AI), và Chuỗi khối (Blockchain) cho các giảng viên, nhà nghiên cứu trẻ, sinh viên, học viên sau đại học các ngành kinh tế và kinh doanh, với mong muốn giúp các học viên tiếp cận với các hướng nghề nghiệp tiềm năng của tương lai.

Thời gian và địa điểm

   Khóa học: AI, Blockchain, and Fintech 
   Thời gian: 03 ngày từ 19-21/05/2023
   Địa điểm: Hội trường Laurent Schwartz, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM);
                  Hội trường D201, Trường Đại học Ngoại thương (FTU).

   Tọa đàm: Blockchain for Vietnam
   Thời gian: 15:30 - 17:00 ngày 21/5/2023
   Địa điểm: Hội trường Laurent Schwartz, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM)

Đối tượng tham dự

Giảng viên, nhà nghiên cứu trẻ, sinh viên, học viên sau đại học các ngành kinh tế và kinh doanh và những người quan tâm đến các chủ đề của Khóa học.

Đơn vị tổ chức và phối hợp tổ chức

  • Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM)
  • Trường Đại học Ngoại thương (FTU)

Giảng viên

  • PGS.TS. Nguyễn Việt Anh, Viện Công nghệ thông tin, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
  • PGS.TS. Đào Thị Thanh Bình, Trường Đại học Hà Nội
  • GS.TS. David Trần, University of Massachusetts (USA) & VIASM

Hình thức tham dự: Khóa học được tổ chức trực tiếp

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Liên hệ:

Thư ký Phạm Thị Trang (VIASM), email: pttrang@viasm.edu.vn, điện thoại: 0345818461