Hội nghị Quốc tế về tình toán hiệu năng cao lần thứ V

Thời gian: 08:30:05/03/2012 đến 17:30:09/03/2012

Địa điểm: Thư viện Tạ Quang Bửu, ĐHBK HN

Tóm tắt:

Xem chi tiết tại website chính thức của Hội thảo: http://hpsc.iwr.uni-heidelberg.de/HPSCHanoi2012/