Chương trình

Chương trình Ngày hội bao gồm 2 hoạt động chính:

- Hoạt động chuyên môn: 

+ Bài giảng chuyên đề về Dạy và học trong kỷ nguyên AI;

+ Bài giảng chuyên đề về Chuyển đổi số trong giáo dục;

+ Tọa đàm: Dạy và học trong kỷ nguyên AI.

- Hoạt động trải nghiệm: Người tham dự được tham gia trải nghiệm các trò chơi liên quan đến Toán học và ứng dụng của Toán học hoặc qua sự hướng dẫn của huấn luyện viên. Đồng thời, người chơi vừa tạo ra được các sản phẩm thực tế do các đơn vị phối hợp nội dung chuẩn bị.

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

Từ 07:30

Đón tiếp đại biểu, người tham dự

8:30-9:00

Khai mạc MOD TP. HCM 2023

Hội trường 250 chỗ

Hoạt động chuyên môn

9:00-9:45

Bài giảng chuyên đề về Dạy và học trong kỷ nguyên AI

Hội trường 250 chỗ

9:45-10:30

Bài giảng chuyên đề về Chuyển đổi số trong giáo dục

Hội trường 250 chỗ

10:30-10:45

Giải lao

10:45-12:00

Tọa đàm: Dạy và học trong kỷ nguyên AI

Hội trường 250 chỗ

Trải nghiệm “Trong xứ sở Toán học diệu kỳ”

7:30-12:00

1. Hoạt động trải nghiệm của các đơn vị phối hợp nội dung.

2. Khu vực trưng bày, giới thiệu sách và sản phẩm giáo dục.

Sân trường