Summer School On Recent Advances in Deep Learning

Thời gian: 08:00:30/06/2023 đến 16:30:01/07/2023

Địa điểm: Hội trường Laurent Schwartz, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán, 157 Phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội

Đơn vị tổ chức:

  • Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM);
  • Trung tâm AI, Đại học Bách khoa Hà Nội;
  • Viện AI, Trường Đại học Công nghệ, ĐHQG Hà Nội.

Mục tiêu:

Trường hè RADL2023 nhằm giới thiệu một số mô hình tiên tiến của deep learning trong những năm vừa qua, lý giải toán học về sức mạnh của những đột phá này và chia sẻ kinh nghiệm khai thác chúng trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên và xử lý ảnh.

Ban Tổ chức (Organizing Committee):

  • Hồ Tú Bảo, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán
  • Lê Minh Hà, VIASM
  • Lê Anh Cường, Trường Đại học Tôn Đức Thắng
  • Nguyễn Phi Lê, Trung tâm AI, Đại học Bách khoa Hà Nội
  • Trần Quốc Long, Viện AI, Trường Đại học Công nghệ, ĐHQG Hà Nội

RegistrationThời hạn đăng ký: 26/6/2023

Language: Tiếng Việt

Contact: dlhanh@viasm.edu.vn