Chương trình

CHƯƠNG TRÌNH

HỘI THẢO: HỆ SIR- TỪ LÝ THUYẾT ĐẾN ỨNG DỤNG 2020

 

Ngày 12/12/2020

06:30-08:30: Di chuyển từ Hà Nội đi Tuần Châu

Phiên buổi sáng

09:00-09:45: Báo cáo mời số 1

Tiêu đề: Đặc điểm huyết thanh học SARS-CoV-2 ở người dân trong cộng đồng có bệnh nhân COVID-19

Người trình bày: TS. BS. Nguyễn Thu Anh/ Viện Nghiên cứu Y khoa Woolcock

 

09:45-10:00: Coffee Break

 

10:00-10:45: Báo cáo mời số 2

Tiêu đề:  Covid-19 Risk Score (CSCov19)-an integration of a scoring system for monitoring and evaluating risks and impacts of the Covid-19

Người trình bày: TS. Nguyễn Thanh Liêm, Tổ thông tin đáp ứng nhanh/Ban chỉ đạo quốc gia chống Covid-19

 

10:45-11:15: Báo cáo số 1

Tiêu đề:  Estimation of the incubation period of COVID-19 in Vietnam

Người trình bày: Bùi Việt Long, Trung tâm nghiên cứu tư vấn và hỗ trợ sức khoẻ cộng đồng

 

11:15-11:45: Báo cáo số 2

Tiêu đề:  The modeling of mass media effects on emerging infectious diseases

Người trình bày: TS. Lê Duy Mạnh, Trường Đại học Duy Tân

11:45-14:00: Lunch

 

Phiên buổi chiều

14:00-14:45: Báo cáo mời số 3:

Tiêu đề: Bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (COVID-19) gây ra tại Việt Nam

Người trình bày: TS. Phạm Quang Thái, Viện Vệ Sinh Dịch Tễ/Tổ thông tin đáp ứng nhanh/Ban chỉ đạo quốc gia chống Covid-19

 

14:45-15:00: Coffee Break

 

15:00-15:45: Báo cáo mời số 4:

Tiêu đề: Computer modeling: designing artificial worlds to better understand and manage the real world. A case study of Covid-19 Management and Mitigation.

Người trình bày: TS. Arthur Brugiere, UMMISCO, Viện Nghiên cứu vì sự phát triển IRD, cộng hoà Pháp.

 

15:45-16:15: Báo cáo số 3

Tiêu đề: Mean-field SIR model on heterogeneous networks

Người trình bày: TS. Nguyễn Việt Anh, Trường Đại học FPT

 

16:15-16:45: Báo cáo số 4

Tiêu đề: SEIR Random walk modelling in Network

Người trình bày: ThS. Vũ Thị Huệ, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

-----------

Ngày 13/12/2020

Phiên buổi sáng

09:00-09:45: Báo cáo mời số 5

Tiêu đề: Mathematical Modeling Tasks in Rapid Response Team/Vietnam National Committee Against Covid-19

Người trình bày: PGS.TS. Nguyễn Ngọc Doanh, Trường Đại học Thuỷ lợi/Viện Vệ Sinh Dịch Tễ/Tổ thông tin đáp ứng nhanh/Ban chỉ đạo quốc gia chống Covid-19

 

09:45-10:00: Coffee Break

 

10:00-10:30: Báo cáo số 5

Tiêu đề:  A network model for the spread of infectious diseases

Người trình bày: TS. Nguyễn Hoàng Thạch, Viện Toán học

 

10:30-11:15: Báo cáo số 6

Tiêu đề:  Complex Network and Epidemics

Người trình bày: TS. Lê Chí Ngọc, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

 

11:15-11:45: Báo cáo số 7

Tiêu đề:  SEIR model for multi-population

Người trình bày: ThS. Trần Thị Cẩm Giang, Trường Đại học Thuỷ lợi

 

11:45-14:00: Lunch

 

Phiên buổi chiều

14:00-17:00: Work in groups

-----------

Ngày 14/12/2020

Phiên buổi sáng

09:00-12:00: Work in groups

12:00-14:00: Lunch

 

14:00-16:00: Di chuyển từ Tuần Châu về Hà Nội