Stochastic Processes: Numerical methods and Related topics

Thời gian: 08:00 đến 17:00 Ngày 29/09/2023

Địa điểm: Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán

1. Ban Tổ chức:

  • PGS.TS. Lê Minh Hà, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán;
  • PGS.TS. Ngô Hoàng Long, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội;
  • TS. Lương Đức Trọng, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

2. Mục tiêu/ Nội dung:

  • Mục tiêu: Tính toán mô phỏng cho quá trình ngẫu nhiên, đặc biệt là các quá trình ngẫu nhiên sinh bởi các hệ động lực không chính quy, có nhiều ứng dụng trong thực tế và là một chủ đề thời sự trên thế giới. Hội thảo là cơ hội để các nhà khoa học trong nước trao đổi các kết quả mới nhất trong lĩnh vực này.
  • Nội dung: Hội thảo tập trung vào các chủ đề: giải số phương trình vi phân ngẫu nhiên với hệ số không chính quy; sự tác động của nhiễu lên dáng điệu của hệ động lực…

3. Đối tượng tham dự:

  • Sinh viên năm thứ 3, 4; học viên cao học; nghiên cứu sinh; giảng viên và các nhà nghiên cứu lĩnh vực xác suất.

4. Ngôn ngữ: Tiếng Anh

5. Đăng ký tham dự:

  • Link đăng ký: Tại đây
  • Hạn đăng ký: 28/9/2023

6. Liên hệ:

  • TS. Lương Đức Trọng (Email: trongld@hnue.edu.vn)